کارمندان ترکیه هر ۳ماه یکبار افزایش حقوق می‌خواهند

۹۰ درصد از ۵۰ هزار کارمند دولتی ترکیه که در نظرسنجی مامور-سن شرکت کردند، خواستار افزایش سه ماهه یکبار حقوق‌ها برای حفظ قدرت خرید خود در برابر تورم شدند.

۴۲ درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند که در مسکن اجاره ای زندگی می کنند و ۸.۴ درصد حق مسکن دارند.