کاهش نگران‌کننده نرخ رشد جمعیت در ترکیه

سازمان آمار ترکیه روز ۶ فوریه با انتشار گزارشی اعلام کرد جمعیت ترکیه در سال ۲۰۲۳ با ۹۲ هزار و ۸۲۴ نفر افزایش، به ۸۵ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۳۷۷ نفر رسیده است.

اگرچه آمار نشان از آن دارد که جمعیت کشور افزایش یافته است، اما مقایسه آمار نشان از آن دارد که نرخ رشد سالانه جمعیت ترکیه که در سال ۲۰۲۲، 7.1 در هزار بود، در سال ۲۰۲۳ به 1.1 در هزار رسیده است.

حرم جمعیتی نموداری است که تغییر در ساختار سنی و جنسیتی جمعیت را نشان می‌دهد. نگاه به حرم جمعیتی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جمعیت سالمندان در حال افزایش است و میانگین سنی به دلیل کاهش نرخ باروری و مرگ و میر در حال تزاید است.

داده‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که میانگین سنی در ترکیه سال ۲۰۲۲، 33.5 بود، در سال ۲۰۲۳ به ۳۴ سال افزایش یافت. هنگامی که داده‌ها بر اساس جنسیت بررسی شود، مشاهده می‌شود که میانگین سنی برای مردان از ۳۲.۸ به ۳۳.۲ و برای زنان از 34.2 به 34.7 افزایش یافته است.