کدام مشاغل برای خارجی‌های مقیم ترکیه ممنوع است؟

اجازه کار در ترکیه با در نظر گرفتن وضعیت بازار کار و تحولات  زندگی کاری، شرایط اقتصادی و گروه‌های شغلی توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی این کشور ارزیابی و صادر می‌شود. اما این وزارت‌خانه به تمام مشاغلی که در این کشور وجود دارند اجازه کار صادر نمی‌کند.

بر اساس اعلام وزارت کار و رفاه اجتماعی ترکیه که محل صدور مجوز برای کارمندان و کارگران بین‌المللی در ترکیه است، اجازه اشتغال در مشاغل زیر به افرادی که شهروندی ترکیه را ندارند صادر نمی‌شود

– دندانپزشکی و پرستاری. (بر اساس قانون  طبابت و سبک‌های آن)

– داروسازی (مطابق با قانون داروسازان و داروخانه‌ها)

– دامپزشکی (مطابق با قانون اتحادیه انجمن‌های دامپزشکی)

– مدیر مسئول  بیمارستان‌های خصوصی (بر اساس قانون بیمارستان‌های خصوصی)

– وکالت (طبق قانون وکالت)

– سردفتری اسناد رسمی (طبق قانون سردفتردارها)

– ماموران ویژه امنیت خصوصی (بر اساس ماده ۱۰ قانون شماره ۵۱۸۸ خدمات امنیتی)

– ماهی‌گیری؛ جمع آوری صدف، اسفنج، مروارید، مرجان؛ غواصی؛ تجسس‌گری در زیر آب؛ ملوانی؛ خدمه کشتی؛ نقشه‌خوانی؛ شاگردی؛ محرری و غیره در داخل آب‌های سرزمینی. (طبق قانون کشتیرانی ساحلی)

– مشاوره گمرکی (مطابق ماده ۲۲۷ قانون شماره ۴۴۵۸ گمرک)

– راهنمای تور (بر اساس ماده ۳ قانون راهنمای گردشگری شماره ۶۳۲۶)