کشورهای جهان تا امروز چند دوز واکس کرونا تزریق کرده‌اند؟

تا امروز بیش از ۳ میلیارد دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده است. چین با ۱میلیارد و ۲۱۰ میلیون دوز در صدر است و هند و ایالات متحده در رده‌های بعدی قرار دارند. ترکیه با رسیدن به مرز ۵۰ میلیون دوز، نهمین کشور در جهان و موفق تری برنامه واکسیناسیون در منطقه شرق اروپا و آسیای مرکزی است.

اینفوگرافی ازجمله. آمار به نقل از آناتولی