کوهنوردان ترکیه‌ای، ۲۴ کوهنورد ایرانی گرفتار در کولاک را نجات دادند

بیست و چهار کوهنورد ایرانی که در ارتفاع ۴۲۰۰ متری کوه آگری گرفتار کولاک شده بودند توسط کوهنوردان ترکیه‌ای نجات یافتند.

به گزارش روزنامه جمهوریت، به دلیل بارش سنگین برف و کولاک در ارتفاعات کوه آگری در شهرستان دوغوبایزید استان آگری در شرق ترکیه ۲۴ کوهنورد ایرانی که ۳ نفر از آنها راهنما بودند قبل از صعود به قله مجبور به بازگشت شدند.

این ورزشکاران ایرانی روز پنجشنبه کوهنوردی را آغاز کردند.

این تیم کوهنوردی که شب اول را در کمپ ۳۱۰۰ متری گذراندند در روشنایی به صعود ادامه داده و به ارتفاع ۴۲۰۰ متری رسیدند.

کوهنوردان شب در چادر اقامت داشتند ولی به دلیل بارش سنگین برف و کولاک نتوانستند پیشروی کنند. 

این کوهنوردان که  به دلیل شرایط بد آب و هوایی گرفتار کولاک شده بودند به کمک کوهنوردان ترکیه ای  فرود آمده و در هتلی در این منطقه اقامت کردند.

کوهنوردان ایرانی سپس به استان وان رفتند.

قله آگری با ارتفاع ۵۱۳۷ متری به عنوان «بام ترکیه» شناخته می‌شود.