گزارش برنامه زیست‌محیطی استانبول: ۲۰ درصد ساختمان‌های استانبول در زمین‌های خطرناک ساخته شده 

گزارش برنامه زیست‌محیطی استانبول نشان می‌دهد که از هر پنج‌ ساختمان در استانبول، یک ساختمان در زمین‌های ناامن ساخته شده و در صورت وقوع زمین‌لرزه احتمالی،‌ در معرض تخریب است. 

این گزارش که در روزنامه حریت در روز دوشنبه ۳ آوریل چاپ شده می‌گوید، «مناطق مسکونی ساخته‌شده در زمین‌های ناامن» یعنی ساخت این خانه‌ها در زمین‌های جنگلی، حوضه‌های آب، بستر رودخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی است که به لحاظ زمین‌شناسی دارای شیب زیاد و مستعد رانش زمین هستند. 

مناطق بیکوز و کادیکوی در سمت آسیایی استانبول و مناطق بویوک‌چکمجه، پندیک، باکرکوی، کوچوک‌چکمجه، گونگورن و آوجیلار در بخش اروپایی، از مناطقی هستند که از نظر این گزارش برای سکونت ناامن بوده و در صورت وقوع زمین‌لرزه خطر آفرین خواهند شد.