هر سال و در تابستان داغ ازمیر، هزاران تن گوجه فرنگی از سراسر ترکیه به منطقه توربالی منتقل می‌شود. کارگران فصلی دانه دانه گوجه فرنگی‌ها را با چاقو از وسط می‌برند، کمی نمک می‌زنند و زیر آفتاب پهن می‌کنند.

بعد از هفت شبانه روز چیپس گوجه فرنگی حاظر است. گوجه‌های خشک‌شده برای صنایع رب سازی و بسیاری از صنایع غذایی استفاده می‌شود.

گزارش تصویری Mehmet Emin Mengüarsla از خبرگزاری آناتولی را ببینید.