۰.۲ درصد ثروت جهان و ۳۳ فوق ثروتمند در ترکیه است

  بر اساس گزارش جهانی ثروت بانک سرمایه گذاری سوئیس (CS)، کل ثروت ترکیه در سال ۲۰۲۲ برابر ۱.۰۴۱ میلیارد دلار بوده است. گزارش می‌گوید که ثروت هر فرد بالغ  این کشور به ۱۷ هزار و ۵۷۸ دلار می‌رسد. اما این در حالی است که ترکیه ۱.۱ درصد از جمعیت بزرگسال جهان را دارد و سهم این کشور از ثروت جهانی تنها ۰.۲ درصد است.

   

  عکس۳

  این گزارش آمار مربوط به ۵۷ کشور را گرد آورده است که بر اساس آن در سال ۲۰۲۲، ترکیه  با ۴۶.۵ درصد زیان بیشترین کاهش ارزش پول در برابر دلار آمریکا را داشته است و در مقام ۵۷ قرار گرفت. این در حالی است که بورس ترکیه با ۱۵۵.۵ درصد بیشترین افزایش را نسبت به دیگر کشورها داشته و مقام اول را به دست آورده است. همچنین ترکیه با ۵۹.۶ درصد در فهرست کشورهایی که بیشترین افزایش واقعی قیمت مسکن را داشته اند، صدرنشین است.

  عکس۴

  در ترکیه افرادی که دارایی کمتر از ۱۰ هزار دلار دارند، ۷۰.۶ درصد جمعیت بزرگسال را تشکیل می‌دهند. ۲۷.۳ درصد جمعیت این کشور در محدوده ۱۰-۱۰۰ هزار دلار درآمد دارند. ۲ درصد شهروندان این کشور در محدوده ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار درآمد کسب می‌کنند و کسانی که بالای یک میلیون دلار درآمد دارند تنها ۰.۱ درصد جمعیت ترکیه هستند. 

  عکس۵

  گزارش حکایت از آن دارد که افراد دارای ثروت بالای ۱۰۰ هزار دلار، ۱ میلیون و ۲۵۶ هزار شهروند ترکیه را شامل می‌شود. و ۶۱ نفر دارای ثروت بیش از یک میلیون دلار هستند. با این حال گزارش می‌گوید ۳۳ شهروند ترکیه فوق ثروتمند هستند و ثروت آن‌ها میلیارد دلاری است.