۱ تریلیون و ۷۵۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون لیر، کلیات بودجه سال ۲۰۲۲ ترکیه

دولت ترکیه بودجه ۱.۷ تریلیون لیری ترکیه (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) را برای تصویب به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه داد. این بودجه‌ای برای اداره ۲۲۴ سازمان و نهاد دولتی است.

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهوری ترکیه، در یک نشست مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری ترکیه جزئیاتی از قانون بودجه دولت مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۲ را توضیح داد.

بر اساس این توضیحات بودجه وزارت آموزش و پرورش ترکیه امسال در نسبت با سال گذشته ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت و به بیش از ۱۵ میلیارد لیر خواهد رسید.

همچنین دولت در صدد است که بودجه مربوط به حوزه سلامت را نیز ۷ درصد افزایش دهد.

بیشترین خرج پیش بینی شده دولت برای بودجه سال ۲۰۲۲ در زمینه هزینه‌های جاری خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی دولت،‌ درآمد دولت مرکزی در این بودجه برابر ۱ تریلیون ۴۷۲ میلیارد ۵۸۳ میلیون لیر خواهد بود که «مالیات» مهم‌ترین محل کسب درآمدها است. 

بیشترین افزایش در ردیف‌های بودجه به آموزش و پرورش اختصاص داده شده است. بر اساس بودجه سال ۲۰۲۲  ترکیه، بودجه این وزارت‌خانه ۳۵ درصد افزایش یافته است.  

جزئیات این بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس ملی کبیر ترکیه برای تایید نهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.