۲۴۴ هزار لیر جریمه برای چیدن «گل زرد ابر» 

برای چیدن یک نمونه گل بومی به نام  گل زرد ابر (Thermopsis Turcica) که فقط در منطقه دریاچه ابر و آک‌شهیر آفیون کاراهیسار رشد می‌کند، ۲۴۴ هزار و ۳۱۵ لیر جریمه در نظر گرفته شده است.

این گل منحصر به‌فرد، که توسط یگان حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی ترکیه محافظت می‌شود در سال ۱۹۸۲ توسط گیاه شناسان ترکیه کشف شد. گل زرد که طول آن ۴۰ -۸۰ سانتی متر می‌رسد، تنها گونه‌ای در جهان است که می‌تواند از یک گل سه میوه تولید کند. 

مدیر حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی آفیون کاراهیسار با فراخواندن همگان به حساسیت برای حفاظت از این گل گفت: «طبق یکی از بند‌های ماده قانون محیط زیست، تخریب تنوع زیستی ۲۴۴ هزار و ۳۱۵ لیر جریمه در نظر گرفته شده است. بنابراین توصیه می‌کنیم از چیدن، شکستن و خشک‌کردن این گیاه خودداری کنید».

 

 

 

​​