۳۵۳ میلیارد لیر در سال ۲۰۲۱ ؛ افزایش هزینه‌های حوزه بهداشت ترکیه 

    براساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، مصارف هزینه‌ای بخش بهداشت و درمان ترکیه در سال ۲۰۲۱ با رشد ۴۱.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن  به ۳۵۳میلیارد و ۹۴۱  میلیون لیر رسیده است.

    در سال ۲۰۲۱، سازمان تامین اجتماعی ترکیه ۴۷.۲ درصد از هزینه‌های بخش بهداشت و درمان کشور را تامین کرده است. دولت با تامین ۳۱.۴ درصدی، شهروندان با ۱۵.۹ درصد، شرکت‌های بیمه با ۲.۶ درصد، سازمان‌های مردم نهاد غیرانتفاعی ۲.۳ درصد و شهرداری‌ها با ۰۶ درصد در رده‌های بعدی تامین‌کنندگان هزینه‌های بخش بعداشت و درمان ترکیه قرار دارند.

    از سوی دیگر، میزان مبلغ هزینه شده در بخش دولتی نظام بهداشت و درمان ترکیه در سال ۲۰۲۱، با ۴۱.۵ درصد افزایش، ۲۸۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون  لیر رقم خورده است. این میزان برای بخش خصوصی با ۴۲.۱ درصد افزایش، به ۷۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون لیر رسیده است. 

    براساس گزارش موسسه آمار کشور، میزان مبلغ هزینه شده برای سرانه بهداشت و درمان نیز با افزایش ۴۰.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ به ۴ هزار و ۲۰۶ لیر رسیده است.