بر اساس گزارش «شورای ایمنی و بهداشت حرفه ای کار» (İSİG) ترکیه، در روز جمعه ۱۳ می گزارش می‌دهد که حداقل ۴۷۹ کارگر در چهار ماه نخست سال جاری در اثر حوادث شغلی جان خود را از دست داده‌اند: ۱۲۰ کارگر در ماه ژانویه، ۱۰۹ کارگر در فوریه ، ۱۲۱ کارگر در مارچ و ۱۲۹ کارگر در آوریل در حین انجام کار جان باختند.

بر اساس این گزارش ۱۱ درصد کسانی که در ۴ ماه اول سال کشته شده‌اند خود اشتغال بوده و مابقی قرارداد، روزانه یا ماهانه داشتند. 

با افزایش گرمای هوا در ماه آوریل، ترکیه شاهد افزایش مرگ و میر شغلی، بیشتر در حوزه ساخت و ساز و کشاورزی بوده است. از میان کارگران فوت شده نیز ۳۳ کارگر زن و ۴۴۶ نفر مرد بودند.

توزیع قتل‌های شغلی بر اساس گروه‌های سنی معلوم می‌کند که ۱ کودک کارگر زیر ۱۴ سال، ۷ کارگر بین ۱۵ تا ۱۷ ساله، ۵۵ کارگر بین ۱۸ تا ۲۷ ساله، ۲۴۶ کارگر بین ۲۸ تا ۵۰ ساله، ۱۰۸ کارگر بین ۵۱ تا ۶۴ سال، ۳۳ کارگر ۶۵ ساله و بالاتر هستند. از میان این تعداد سن ۲۹ کارگر مشخص نیست.

توزیع مرگ و میر در حین کار در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۲

از میان کسانی که در ۴ ماه اول سال جان خود را از دست داده‌اند تنها ۱۷ نفر عضو اتحادیه کارگری بوده‌اند. همچنین ۲۸ نفر از کسانی که جان خود را از دست داده‌اند شهروند ترکیه نیستند. در میان این افراد نیز ۳ نفر ایرانی و ۳ نفر افغانستانی حضور دارد.