۵ هزار و ۷۴۰ لیر جریمه برای اجاره خانه به هر مهاجر غیرقانونی

روز شنبه ۱۰ ژوئن، ۳ صاحبخانه در استانبول که واحدهای مسکونی خود را به مهاجران غیرقانونی اجاره داده بودند توسط پلیس دستگیر شدند. درنهایت این مالکان، به ازای هر یک مهاجر غیرقانونی که در منازل ‌آن‌ها زندگی می‌کردند، ۵ هزار و ۷۴۰ لیر جریمه شدند.

پلیس «مبارزه با قاچاق مهاجران» شهر استانبول اعلام کرد که این ۳ مالک، واحدهای مسکونی‌شان را به  ۳۷ مهاجر غیرقانونی اجاره داده بودند.

طی این عملیات که در منطقه زیتین‌بورنو استانبول انجام شد، در مجموع ۲۱۲ هزار و ۳۸۰ لیر جریمه برای ۳ مالک این واحدهای مسکونی صادر شد. همچنین این خانه‌ها توسط پلیس پلمب شد.